20151210-CF083872
foto: Koos Breukel

ABOUT THE ARTIST   (Dutch below)

Since 1999 I have been capturing time with my photographs. The area I grew up in and the people I grew up with, form a constant subject of my photographs. By returning to the same locations, I distance myself from the past and I emphasize its irreversibility and inaccessibility. Besides new projects, I carry out a lot of research in archives and collaborate with (local) historians. I investigate my surroundings and the people who live there, but also the people who used to live there. This provides me with a good perspective of the immaterial culture. I subsequently study the material remnants and take photographs. In the end, I make combinations of my photos with objects from archives and (museum) collections. The objects can be works of other artists, but also utensils or documents. In short texts in my work I try, without explaining, to visualize what was before I photographed. In this manner, I form extra layers of depth to the story that I want to tell.

As a photographer, writer and curator, I place links between what is and what has been in books and exhibitions. In 2015, for instance, I was co-compiler of the group exposition Farmers – Adventures in the field at the Fotomuseum (Photography museum) in the Hague. The exposition included 250 photographs made between 1885 and 2015 by 70 different photographers. In addition to the changes in the agricultural sector, the exhibition also showed the development of the medium of photography through the diversity of printing techniques. In 2018 I presented my book and exhibition Photographers of progress – Tonnis Post & Dirk Kome. In this project, the photographer Tonnis Post (1877-1930) and his photographs were the starting point. Based on archival research and interviews with descendants of Tonnis Post’s family and of the people he photographed, I rediscovered a piece of forgotten Dutch history.

Samenstellingen zijn tijdelijk. Voor sommige delen uit het verleden is een plek in de toekomst. Andere worden weggenomen of vergaan. Het proces van deze veranderingen verbeeldt de tijd. De tijd is voor iedereen anders. Wat voor de een vooruitgang betekent, is voor de ander juist achteruitgang. Wat voor de een idyllisch lijkt, is voor de ander een nachtmerrie. Een minuut kan in een flits voorbij zijn of een eeuwigheid duren. In mijn werk als fotograaf, schrijver en curator leg ik verbanden tussen wat is en wat is geweest. In 2015, bijvoorbeeld, was ik medesamensteller van de groepstentoonstelling Boeren-Avonturen op het land in het Fotomuseum Den Haag. De tentoonstelling bevatte 250 foto’s, tussen 1885 en 2015 gemaakt door 70 verschillende fotografen. De tentoonstelling liet naast de veranderingen in de agrarische sector door de diversiteit van afdruktechnieken ook de ontwikkeling van het medium fotografie zien. In 2018 presenteerde ik mijn boek/tentoonstelling Fotografen van de vooruitgang. Tonnis Post & Dirk Kome. In dit project waren de Groningse fotograaf Tonnis Post (1877-1930) en zijn werk het uitgangspunt. Aan de hand van archiefonderzoek en interviews met nazaten van zowel familie van fotograaf Post als degenen die hij heeft vereeuwigd, heb ik een stuk Groningse geschiedenis (her)ontdekt en door het opnieuw fotograferen van locaties en nazaten heb ik de betekenis van het verleden voor het nu proberen te reconstrueren. 

Sinds 1999 probeer ik met mijn fotografie tijd te vangen. Voortdurend komen de streek en de mensen met wie ik opgroeide terug. Door steeds naar dezelfde plekken terug te keren, neem ik afstand van het verleden en benadruk ik de onomkeerbaarheid en de onbereikbaarheid ervan. Naast het maken van nieuw werk doe ik veel onderzoek in archieven en werk ik samen met (lokale) historici. Ik verdiep mij in de omgeving en de mensen die er wonen, maar ook in hen die er woonden. Zo krijg ik een goede blik op de immateriële cultuur. Daarna studeer ik op de materiële overblijfselen, alvorens ik zelf aan het werk ga. Uiteindelijk maak ik combinaties van mijn foto’s met objecten uit archieven en (museale) collecties. De objecten kunnen werken van andere kunstenaars zijn, maar ook gebruiksvoorwerpen of documenten. In korte teksten bij mijn werk probeer ik, zonder te verklaren, te visualiseren wat was voor ik fotografeerde en zo verdieping te geven aan het verhaal dat ik wil vertellen.